Aktivitetsudvalg

Volvo Amazon Klub Danmark har et stående aktivitetsudvalg bestående af:

Jesper Asp Christensen (formand)
Lisette Jessen
Kim Frandesen
Torben Poulsen
Søren Pedersen

Retningslinjer for aktivitetsudvalgs kan læses her.