Volvo Amazontræf 2017

Hesselhus Camping Moselundvej 30, Silkeborg

Det årlige træf afholdes igen på Hesselhus Camping ved Silkeborg. Træffet er åbent for medlemmer af Volvo Amazon Klub Danmark. For nærmere information kontakt Jan Christiansen på jan.ch@privat.dk eller 86 88 04 34.

Løvfaldstur på Vestsjælland

Bjarne Nyeland Nordkrogvej 19, Jerslev Sj

Bjarne og Jette Nyeland arrangerer sammen med Volvo Amazon Klub Danmark og Dansk Volvoklub en Løvfaldstur på det smukke Vestsjælland. Arrangementet er åbent for medlemmer af Volvo Amazon Klub Danmark eller Dansk Volvoklub. Vi begynder dagen med morgenkaffe. Herefter kører vi en flot tur i området, og imens arrangerer Jette en let frokost til os […]

kr.50,00

Ordinær generalforsamling i Volvo Amazon Klub Danmark

Vi begynder med en rundvisning i Autogalleriet Aarhus, hvorefter klubben er vært ved en bid brød/øl/vand i caféen. Generalforsamlingen forventes at begynde kl 13:00. Dagsorden iflg. vedtægternes §10 er: a. Valg af dirigent. b. Aflæggelse af formandens beretning. c. Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab. d. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. e. Valg til […]

Gratis

Garagetræf på Fyn

Lene Thiele og Torben Poulsen Longvej 6, Ørbæk

Vi, Torben og Lene, vil gerne invitere til en hyggelig dag på Dybmosegaard. Der vil være morgenmad/ kaffe kl. 10, derefter kører vi en tur i området, og kører tilbage og spiser frokost. Vi slutter af med kaffe og kage. Deltagelse er gratis for Amazon klubbens medlemmer. Tilmelding senest den 3 juni 2018. Lene Thiele […]

Gratis

Garagetræf i Nordjylland

Mette og Jesper Asp Christensen J.M. Hejlesensvej 11, Hirtshals

Vi begynder med morgenkaffe og rundstykker. Efter morgenmaden og lidt dækspark, kører vi i samlet flok en lille tur i vores dejlige natur. Efter turen kører vi tilbage til Åbyen, hvor vi tænder op i grillen og fortsætter hyggen og Amazon snakken over lidt mad. Arrangementet er gratis for medlemmer af foreningen Volvo Amazon Klub […]

Gratis

Volvo Amazontræf 2018

Lundeborg Strand-Camping Gammel Lundeborgvej 46, Hesselager

Sensommertur på Fyn

Lene Thiele og Torben Poulsen Longvej 6, Ørbæk

Lene & Torben inviterer Amazonklubbens/Dansk Volvo Klubs medlemmer til en dejlig dag i det fynske. Der vil være morgenkaffe fra kl. 9:00. Kl. caa.11:45 kører vi en tur i det smukke fynske og ender ved Marine Hjemmeværnet på Slipshavnen i Nyborg. Her spiser vi vores medbragte madpakker og hygger. Derefter kører vi tilbage til Lene […]

Løvfaldstur på Vestsjælland 2018

Bjarne Nyeland Nordkrogvej 19, Jerslev Sj

  Så er der igen Løvfaldstur på Vestsjælland. Vi mødes på Nordkrogvej 19 i Jerslev fra omkring kl. 09:30 til en bid morgenbrød og kaffe til de trængende, samt lidt bilsnak. Kl. ca. 11:00 kører vi en tur i det smukke vestsjællandske efterår med indlagte pauser. Efter endt køretur samles vi igen på Nordkrogvej til […]

50,00kr

Generalforsamling i Volvo Amazon Klub Danmark

Flex1One Ladelundvej 37, Brørup

Vi mødes ca. kl 11:00 hos Flex1One, Ladelundvej 37, Brørup her vil klubben være vært ved frokost og der vil være mulighed for at kigge på moderne værkstedsudstyr. Kl 13:00 starter vi generalforsamlingen med følgende dagsorden: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning c. Kasserens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab d. Fastsættelse af kontingent […]

Invitation til 25 års jubilæumstræf

Ole Callesen Skovhusevej 7, Christiansfeld

Da det i maj 2019 er 25 år siden en lille gruppe Amazonnørder sad på Ole Callesens terrasse på Skovhusevej 7 i Aller, og forberedte opstarten af en klub for den fantastiske Volvo Amazon, vil vi gerne invitere alle medlemmer i Volvo Amazon Klub Danmark til et jubilæumsarrangement. Vi mødes hos Ole Callesen, hvor klubben […]

Gratis