Vil du høre nærmere om klubben og evt. have tilsendt indmeldelsesblanket så ring, skriv eller mail til:
kontaktperson for Sønderjylland og Fyn: Ole Callesen, Skovhusevej 7, 6070 Christiansfeld, tlf. 61 78 16 11 mail: oc.aller@c.dk eller volvoamazon@volvoamazon.dk

kontakperson for Sjælland: Niels Søren Pedersen, 50 55 90 22, danscale221@gmail.com

kontaktperson for Nord- og Midtjylland: Jesper Asp Christensen, tlf. 98 94 92 87, mail medlemsservice@volvoamazon.dk