Medlemskab

Fest for øjet - i linjer og farver.
Bekvem, følsom og smidig, stærk, sikker og tryg.
Accelererer som få.
Økonomisk som ingen anden.

- skrev Volvo om Amazonen i deres annoncer 1960. Nu - snart 60 år senere - er vi uden tvivl mange, der stadig bifalder denne karakteristik af Amazonen.

Er du en af dem, så giver Volvo Amazon Klub Danmark dig mulighed for at møde ligesindede.

Formålet med Volvo Amazon Klub Danmark er, at holde denne klassiske model fra Volvo, kørende på de danske landeveje mange år endnu gennem bl.a. teknisk råd og vejledning.

Klubben afholder arrangementer fordelt over hele landet - f.eks. crusing-ture og forskellige former for træf.

Som medlem modtager du fire gange årligt klubbens medlemsblad AMAZONEN, hvor du kan læse om træfaktiviteter, restaureringsvejledninger, køb & salg og mange spændende artikler.

Klubben har indgået en aftale med Classic Volvo Parts (Hovwdiaudi) så klubbens medlemmer kan få rabat på reservedele. Du kan læse her hvordan du opnår denne rabat.

Årligt kontingent  360,00 kr.
Indmeldelsesgebyr 25,00

Se eventuelt klubbens vedtægter.

Se eventuelt forretningsorden for bestyrelsen.

Indmeldelsesformular


  Privatlivspolitik

  Med virkning fra 1. januar 2019 gælder følgende:

  Ved indmeldelse i Volvo Amazon Klub Danmark giver man automatisk samtykke til, at klubben må anvende de modtagne oplysninger om

  • Navn
  • Adresse
  • Medlemsnummer
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Evt. oplysning om køretøj(er)

  Oplysningerne opbevares hos bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget registerfører, og kan bringes i anvendelse for bestyrelsens varetagelse af opgaver indenfor klubbens formålsparagraf.

  Oplysningerne vil ikke blive lagt ud offentligt, men kan blive anvendt i forbindelse med klubbens aktiviteter eller til formål, der relaterer sig hertil. Oplysningerne vil alene blive overdraget til 3. mand, hvor dette er nødvendigt for at opfylde formålsparagraffen (f.eks. medlemsnumre, navne og adresser der sendes til distributøren af medlemsbladet).

  Samtykket kan kun trækkes tilbage via en udmeldelse af klubben.